Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych w roku szk. 2016/17

  1. 08.2016 – Organizacja nowego roku szkolnego. Przydział czynności. Klasyfikacja i promowanie uczniów po egzaminach poprawkowych. Prezentacja i zaopiniowanie Programów Wychowawczego i Rozwoju Szkoły.
  1. 09.2016 – II część rady organizacyjnej (m. in. zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej).

Część szkoleniowa: „Programy naprawcze po analizie wyników egzaminów gimnazjalnych” (przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczycieli).

  1. 10.2016 – rada szkoleniowa „Notatka wizualna” przeprowadzi p. A. Dziel.
  1. 11.2016 – Ocena postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

Rada szkoleniowa „Uczeń w roli eksperta” przeprowadzą nauczyciele, którzy szkolili się w tym temacie w ub. r. szk. (A. Dziel, A. Dubis, G. Milak, A. Roszak, S. Mielcarek, K. Fiederowicz, M. Wityk, B. Kabzińska).

  1. 01.2017 – Klasyfikacja uczniów w I półroczu*.
  1. 01.2017 – Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.
  1. 03.2017 (rekolekcje wielkopostne) – rada szkoleniowa „Reforma oświaty”, przeprowadzi zaproszony gość.
  1. 03.2017 – Analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

Rada szkoleniowa – „Organizacja i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych” odpowiedzialny p. Dyrektor,

  1. 06.2017 –  Klasyfikacja uczniów w  II półroczu**
  1. 06.2017 – Podsumowanie pracy szkoły w roku szk. 2016/17

* – do 19.12.2016 należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych zachowania

– do  16.01.2017 – uczniowie znają wszystkie oceny (wpis w indeksie),

** – do 19.05.2017 – należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych,

–   do 14.06.2017 – uczniowie znają wszystkie oceny (wpis w indeksie).

 

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.

Terminarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 201/2017 >>