Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017/2018

  • część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  • część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

– z zakresu matematyki – godz. 11:00

  • język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

www.oke.poznan.pl