Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU

Marcel Sobecki, kl. IIIa – przewodniczący
Wojciech Fabiś, kl. IIId- zastępca przewodniczącego

CZŁONKOWIE

Jukia Braciszewska, kl. IIId
Zuzanna Chełek, kl. IId
Aleksandra Banaszak, kl. IId
Anastazja Filipek, kl. IId

OPIEKUNOWIE

p. Donata Kowal
p. Justyna Kowalska