Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU

Jagoda Walkowiak – przewodnicząca
Karol Łukomski – zastępca przewodniczącej

CZŁONKOWIE

Julia Braciszewska
Marcel Sobecki
Wojciech Fabiś

OPIEKUN

p. Donata Kowal