Wzór indeksu

WZÓR INDEKSU

Instrukcja wykonania indeksu gimnazjalisty:

1.Zakupić 32 kartkowy zeszyt w kratkę i w nim wykonać samodzielnie, ręcznie cały indeks według podanego wzoru dla poszczególnych klas (ze względu na różną ilośćprzedmiotów).

2.Wykonany ręcznie indeks powinien mieć okładkę.

3.Podpisać indeks na okładce wyraźnie imieniem i nazwiskiem oraz wpisać klasę i jej numer np. 2a.

4.Ponumerować wszystkie strony indeksu w dolnej części zeszytu na środku.

5.Strona tytułowa to strona pierwsza.

6.Tabelki wykonać na dwóch kartkach obok siebie, zaznaczając wyraźnie semestr I i II.

Rozmiar poszczególnych kolumn w tabelkach dotyczących przedmiotów:

DATA – 4 kratki
OCENA – 4 kratki
ZA CO? – 4 kratki
PODPIS NAUCZYCIELA – 6 kratek
PODPIS RODZICA – 6 kratek

7.Obowiązkowo przynieść wykonany ręcznie indeks na pierwsze zajęcia z wychowawcą we wrześniu.

Pieczątka Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie
(pieczątkę przystawić należy w sekretariacie, po wcześniejszym zebraniu wszystkich indeksów przez przewodniczącego klasy)

wzór indeksu dla klasy pierwszej 2016/17

wzór indeksu dla klasy drugiej 2016/17

wzór indeksu dla klasy trzeciej 2016/17