Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Gnieźnie powstałej z przekształconego GIMNAZJUM NR 1 obejmuje nabór do:

  • klas pierwszych

    O przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się uczniowie z obwodów szkół: SP nr 1, SP nr 3 i SP nr 8 oraz spoza Gniezna.

  • klas sportowych IV i VII dla dziewcząt i chłopców o profilu  – koszykówka

    O przyjęcie do klasy sportowej będą mogli ubiegać się wszyscy chętni bez podziału na  rejonizację

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowej  publicznej szkoły podstawowej – dzieci z rejonu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej – dzieci spoza rejonu (Dotyczy dzieci z obwodów  SP3, SP8 i spoza Gniezna. Pozostałych uczniów obowiązuje ścisła rejonizacja). Do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej

Zasady i terminy rekrutacji uczniów do oddziału sportowego

Plan rejonizacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna NR OR.0050.382.2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Miasto Gniezno

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.383.2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

LP Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15.03.2017 r. – 21.04.2017 r.  

 

22.05.2017 –31.05.2017

1a Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15.03.2017 r. – 12.04.2017 r.
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 18.04.2017 r. -28.04.2017 r. 01.06.2017  –  07.06.2017
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, o której mowa a art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 8.05.2017 r. 09.06.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.05.2017 r. 19.06.2017 r.
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 12.05.2017 r. –

18.05.2017 r.

19.06.2017 –  26.06.2017
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 19.05.2017 r. 29.06.2017 r.

GRANICE OBWODU SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – 2018/2019

Ulice: 3-go Maja nr parzyste od 22 do 60 i nr nieparzyste od 27 do 51, Bednarski Rynek, Dąbrówki, Franciszkańska, Grzybowo, Świętego Jana, Jana Kilińskiego, Kanclerza Jana Łaskiego,  Kaszarska, Kolegiaty, Krzywe Koło, Łącznica, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Przecznica, Rybna, Rynek, Seminaryjna, Słomianka, Świętego Wojciecha, Świętego Wawrzyńca od nr 26 do nr 41, Świętokrzyska, Tumska, Żabia, Żuławy

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH

PLAKATY INFORMACYJNE

 


Gimnazjum nr 1 to MOJE MIEJSCE !!!